Targeta sanitària individual (TSI)

 • És el document individual que t’identifica com a persona assegurada.
 • Es demana al centre d’atenció primària (CAP).
 • Et permet accedir als centres i serveis del sistema santiaria públic i, per tant, l’has de presentar quan te la demanin.
 • S’ha de portar a les farmàcies per obtenir els medicaments que t’hagin receptat.
 • S’ha de portar quan viatgis per Catalunya i la resta de l’Estat.
 • És personal i intransferible.
 • La targeta és gratuïta.

Des de l’1 de març de 2014, les reedicions de la TSI tenen un cost de 10 euros.

 • Si la perds
 • Si te la roben
 • Si està deteriorada
 • Si la banda magnètica no funciona

Estan exempts de l’abonament de dita taxa les següents causes de renovació:

 • La renovació de la TSI per canvis de nivell assistencial.
 • La renovació per caducitat de la mateixa.
 • Les reedicions de la TSI per rectificació d’errades en les dades que consten a la targeta que afecten el codi d’identificació personal (CIP), els cognoms, el gènere i/o la data de naixement, i que no siguin imputables a la persona sol·licitant.
 • Les renovacions periòdiques que gestiona i promou l’Administració

demana’n un ducplicat al teu centre d’atenció primària (CAP). Més informació al 061 CatSalut Respon o al web del CatSalut:      http://www.gencat.cat/catsalut