Infiltracions

La tècnica consisteix en fer injecció amb un corticoid depot a un tendó o articulació dolorosa.

L’objectiu és reduir o suprimir el dolor i restablir o millorar la capacitat funcional articular.

Indicacions:

 • Tendinitis de l’espatlla, colze, canell i genoll
 • Bursitis (maluc, genoll, colze)
 • Fascitis plantar
 • Nòduls palmell
 • Neuropaties per atrapament

infiltracions

No candidats:

 • Tractament amb anticoagulants
 • Diabetis mal controlada
 • Infecció de la pell o articulació a infiltrar
 • Pròtesi de l’articulació a infiltrar
 • Placa de psoriasi a la zona d’infiltració
 • Al.lèrgia a anestèsics locals o cortisona
 • Immunodeprimits

Tot pacient candidat a infiltració haurà de ser valorat pel seu metge de familia, qui valorarà la necessitat del tractament.

Actualment les infiltracions es programen pel servei d’admissions prèvia derivació del metge de capçalera..