Doppler de butxaca

Implantació del doppler de butxaca pel diagnòstic precoç d’arteriopatia perifèrica a l’Atenció Primària.

Al voltant del 10% de la població major de 70 anys presenta arteriopatia perifèrica, dels quals aproximadament la meitat són asimptomàtics.

La malaltia arterial perifèrica, que és una malaltia cardiovascular que té una prevalença d’entre el 3,7% i el 7,6% a la població, implica un aprimament de les artèries, fet que suposa un flux deficient de sang cap als braços i les cames.

La forma de detectar aquesta patologia és a través del conegut com a índex turmell-braç, que es mesura amb un petit instrument, Doppler de butxaca, que divideix la pressió arterial del turmell per la del braç.

És un instrument que permet realitzar de manera ràpida un cribatge d’arteriopatia perifèrica a les extremitats inferiors.

Els més beneficiats són les persones amb clínica suggestiva de claudicació intermitent, fumadors, persones grans (majors de 70 anys) i diabètics.

Tot pacient candidat haurà de ser valorat pel seu metge de familia, qui decidirà la necessitat del tractament.

Actualment les Doppler es programen pel servei d’admissions prèvia derivació del metge de capçalera.