Cirurgia menor


cirurgiamenor
Es tracta de petites intervencions que es realitzen sobre la pell amb anestèsia local, per treure o biopsiar petites lesions de la pell.

Duren poca estona (10-30 minuts) i donat que no s’espera que existeixin complicacions quirúrgiques importants, després pot tornar a casa. Pot menjar i beure abans.

Tot pacient candidat a cirurgia menor haurà de ser valorat pel seu metge de família, qui valorarà la necessitat del tractament.

Actualment la cirurgia menor es programa pel servei d’Admissions els dimarts de 12h. a 14h. al CAP Navàs.

Anuncis