Canvi d’hora

Aquest diumenge el rellotge s’avança una hora: a les dues de la matinada seran les tres

horari_primavera
La matinada del proper diumenge, 30 de març, el rellotge s’avançarà una hora a les dues del matinada, que passaran a ser les tres. Aquest canvi, que posa inici al període de set mesos d’horari d’estiu per al 2014, és una mesura d’estalvi i eficiència energètica que permetrà estalviar una mitjana d’entre 10 i 11 euros per llar a Catalunya –impostos inclosos-, segons dades de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). En total, el canvi horari generarà un estalvi de 30 milions d’euros –impostos inclosos- a Catalunya.

L’adaptació de l’horari a la llum del dia permet estalviar energia al reduir la necessitat d’il·luminació artificial. Per això, un 90% de l’estalvi relacionat amb el canvi horari es produeix en el sector domèstic. La il·luminació suposa un 7% del conjunt del consum energètic de les llars, i l’estalvi en aquest capítol es pot incrementar fent un ús responsable de l’energia mitjançant mesures com l’adequació del tipus d’il·luminació a cada necessitat o bé la instal·lació de sistemes electrònics de regulació del consum elèctric. En menor mesura, el canvi horari també genera estalvis en el sector serveis, el comerç i la indústria.

L’estalvi relacionat amb el canvi horari es genera durant l’horari estiu, ja que és quan hi ha més llum diürna natural. Per no desaprofitar les hores de sol del matí, s’avança el rellotge de manera harmonitzada a tots els països de la UE una hora i així es redueix la despesa energètica associada a l’ús de llum artificial. A l’hivern, s’endarrereix l’hora perquè mantenir l’horari d’estiu no comporta cap estalvi –les hores de llum natural a les tardes no compensarien el consum addicional d’energia necessari per il·luminar una hora més de foscor als matins- i perquè la major part dels ciutadans prefereix que al matí hi hagi llum natural, ja que és quan es produeixen la majoria de desplaçaments als llocs de treball o d’activitat diària.

Els efectes que té sobre l’organisme, si bé són lleus, s’han de tenir en compte sobretot en els nens i la gent gran, i inclouen alteracions en el rellotge biològic i trastorns de son. En qualsevol cas, però, es tracta d’alteracions molt lleus, que no solen durar més de 3 dies en les persones més sensibles.

El canvi d’hora es va adoptar per primer cop durant la Primera Guerra Mundial, quan l’estalvi energètic va esdevenir fonamental. A l’estat espanyol es va introduir per primer cop aquesta mesura l’any 1974, adoptant d’aquesta manera la Directiva Europea 2000/84 que estipula que els canvi d’horari d’hivern s’han de fer el darrer diumenge del mes de març i el de l’estiu el darrer diumenge d’octubre.

HISTÒRIA I CURIOSITATS

Des de fa anys a Espanya i altres països del món es van canviant les hores que tots fem servir com a hora civil, la que ens mou en uns horaris, pautes o rutines per al nostre treball, el nostre somni i les activitats diàries. El canvi d’hora és bastant recent i al·ludeix a diversos motius principalment econòmics. Sapiguem que és aquesta “hora” i per què es canvia dues vegades l’any.

El temps és la magnitud física, mesura la durada o separació de les coses subjectes a canvi, és a dir, el període que transcorre entre dos esdeveniments consecutius que es mesuren d’un passat cap a un futur, passant pel present. Per mesurar el temps, entre altres coses fem servir les hores, on cadascuna d’elles es correspon amb la vintiquatrena part d’un dia solar mitjà. No entrem en detall de diferents tipus de dia o temps, ja que aquí ens ocupem del civil, aquell que dura 24 hores o 86400 segons.

La història a Espanya

Fins al primer dia del segle XX, és a dir, l’1 de gener de 1901, l’hora civil oficial era la referent al Meridià de Madrid, és a dir la que es mesurava en aquest meridià (situat a 3r 41 ‘O). Així i tot, cada província tenia una hora local diferent, depenent de la coordenada de longitud local . Així, a Galícia tenien una hora civil local diferent a la de les Illes Balears, que disten uns 13 graus de circumferència terrestre, això és, que un gallec veurà sortir el Sol al matí més de 50 minuts més tard que un balear.

Just amb l’inici d’aquest nou segle XX, es fixa per a tot el territori espanyol l’hora del Meridià de Greenwich, també anomenada GMT (Greenwich Meridian Time) o TU (Temps Universal). No és fins a gairebé dues dècades després, quan el 15 abril 1918 , s’introdueix el concepte DST o Daylight Saving Time, anomenat comunament “horari d’estiu”, i que és la convenció per la qual s’avancen els rellotges perquè les tardes tinguin més llum diürna i els matins menys (després s’explica el seu veritable origen i motiu).

Amb aquest canvi en els mesos d’estiu havia de avançar el rellotge 1 hora, és a dir, sumar una hora al GMT o TU, amb el que al ser per exemple les 15 hores del Meridià de Greenwich, a Espanya serien les 16 hores. Aquest canvi es realitzava a l’abril ia l’octubre de cada any.

Un canvi també important va ser el del 16 març 1940 , on exactament a les 23:00 hores es realitza un canvi molt important a Espanya. Adoptem l’hora oficial com la del Meridià 15 º Est, és a dir, el Temps Universal GMT sumant una hora. D’aquesta manera, i seguint amb l’aplicació del “horari d’estiu”, Espanya hauria d’avançar una hora el rellotge en horari d’hivern fa al GMT, i 2 hores en horari d’estiu, que és com fins a l’actualitat s’ha fet .

Curiositats històriques

L’explicat fins aquí podria assenyalar-se com generalitats del canvi d’hora i l’horari que ha tingut Espanya al llarg del temps però hi ha moltes curiositats i excepcions a aquesta regla general.

Els anys 1920, 1921, 1922, 1923, 1925 i del 1930 al 1936 no es va realitzar cap canvi en l’horari. Durant la Guerra Civil Espanyola , a més del caos que es va viure llavors, els rellotges també van tenir força enrenou. Existien diferents canvis per a la Zona Republicana o per a la zona Nacional . Així per exemple, el 1938, els republicans van sumar 1 hora al TU el 2 d’abril, després 28 dies més tard, li van sumar una altra hora més, mentre que la Zona Nacional, ho va fer el 26 de març. Imaginem la bogeria que comportava passar d’un bàndol a un altre, o realitzar trobades en diferents zones del país.

També és curiós citar el cas de la fi de la guerra, ja que la Zona Republicana va començar l’any amb 1 hora d’antelació respecte al TU, que va tornar a recuperar l’1 d’abril, quan va acabar oficialment la Guerra Civil.

Els anys 1941, 1947, 1948 i el període entre 1950 i 1973 tampoc van tenir canvi d’horari d’estiu. Fins 1981 no es va aplicar com a directiva i va ser llavors quan el canvi es realitzava a les 2h de la matinada per retardar ia les 3h de la matinada per avançar-lo. A més va ser a partir d’aquest any quan es va fixar realitzar el canvi sempre l’últim diumenge de març i l’últim diumenge de setembre, ja que anteriorment havia estat en mesos tan dispars com març, abril o maig per l’avançament, o setembre i octubre per el retard.

Fins fa molt poc va ser així, ja que el 1996 es va tornar a canviar aquesta directiva , encara que només es va modificar la data de retard de rellotge, que va passar de ser l’últim diumenge d’octubre, en lloc del de setembre, que és la forma actual l’horari d’estiu a Espanya. Amb el que el 2007 el retard del rellotge, per estar una hora per darrere del TU, serà el diumenge 28 d’octubre, a les 3:00 de la matinada , posarem les 02:00 hores en els rellotges.

Com es pot apreciar la història ha estat plena de canvis tant en l’hora quan es canvia, el dia o el mes, depenent dels canvis de vegades polítics que ha anat patint el país.

Però per què es fa el canvi d’horari d’estiu?

Va ser el constructor anglès William Willett el 1905 qui va concebre l’horari d’estiu durant un passeig a cavall previ a l’esmorzar , quan va sorprendre pensant quants londinencs dormien durant la millor part d’un dia d’estiu. Molt aficionat al golf li disgustava escurçar el seu recorregut en el crepuscle.

Dos anys més tard va publicar la seva proposta, però la seva idea no es va aplicar immediatament. Alemanya, els seus aliats, i altres zones ocupades van ser els primers països europeus a emprar l’horari d’estiu, que es va aplicar per primera vegada el 30 d’abril de 1916. Molts països bel·ligerants i neutrals d’Europa els van seguir (com Espanya), però Rússia i altres països van esperar a l’any següent, i els Estats Units no ho van fer fins a 1918. Des de llavors i com s’ha especificat anteriorment, s’han produït moltes propostes, ajustos i revocacions.

A la vida actual l’estalvi energètic és impressionant. Segons estimacions del (IDAE), entitat pública empresarial del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, en el nostre país l’estalvi en il·luminació en el sectordomèstic, pel canvi d’hora, durant els mesos que té efecte, és a dir, des de final de març fins final d’octubre, pot representar un 5% . Si el consum mitjà d’una família espanyola és de 3.200 kWh. L’estalvi seria de més de 6 euros per llar i més de 60 milions d’euros per al conjunt d’ells.

Independentment del canvi d’hora, l’IDAE recomana que tots els ciutadans contribuïm a l’estalvi d’energia fent un ús intel·ligent de la il·luminació a les nostres llars: seguir determinades pautes pot permetre’ns, sense renunciar al confort, estalviar fins a 100 euros a l’any, a més d’evitar emissionscontaminants a l’atmosfera.

Curiositats del canvi d’hora en el món

  • Els països que usen el DST (Daylight Saving Time o canvi d’hora) són principalment els de l’Hemisferi Nord del planeta, encara hi ha llocs com Islàndia, part Cánada, EUA i Mèxic, i pràcticament tota la zona asiàtica, que no realitzen cap canvi en els seus rellotges
  • Es va començar a generalitzar arreu del món realment amb la primera crisi del petroli a nivell mundial, el 1974, ja que avançant els rellotges es podia aprofitar millor la llum del sol i així es consumia menys electricitat en la il luminació.
  • Portugal, encara que amb la mateixa longitud terrestre que Galícia, té l’horari del Meridià de Greenwich, i Espanya que està en la mateixa longitud que Anglaterra (on està Greenwich) té diferent horari. Pràcticament Europa occidental té TU +1 , i Europa de l’Est TU +2.
  • El 1984 la revista Fortune va estimar que l’extensió a set setmanes de l’horari d’estiu els reportaria 30 milions de dòlars addicionals als establiments 7-Eleven i la National Golf Foundation va estimar que l’extensió incrementaria els ingressos de la indústria de 200 milions de dòlars a 300 milions. ( més efectes econòmics )
  • Si en un part de bessons, el primer nen neix a les 02:55 de l’últim diumenge d’octubre, i el seu germà bessó, 10 minuts més tard, que amb el nou canvi d’horari serien les 02:05, aquest segon nen seria legalment parlant el més gran dels dos germans, tot i haver nascut després.
  • L’increment de llum vespertí pel que sembla disminueix els accidents de trànsit, però els seus efectes sobre la salut i el crim estan menys clars.
  • Encara William Willet se li acudís per motius dels seus passejos crepusculars, es va imposar en la societat en 1916 durant la Primera Guerra Mundial per estalvia carbó .
  • El Sistema Windows 95 va ser el primer que incorporava l’opció de canvi automàtica per als països amb horari d’estiu, però per un error de programació, només ho feia l’any 1995 i no els posteriors.
  • El mateix creador d’aquest canvi, William Willet, va suggerir per no ser tan brusc el canvi, que es realitzaran transicions de 20 minuts setmanals, però mai va arribar a aplicar-se per la complexitat afegida.

Més informació

Alex Dantart
AstroRED.org

Aquesta entrada s'ha publicat en Informació a la Ciutadania, Usuaris i etiquetada amb , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.